P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS III

Report this content

Stockholm, 7 april 2022

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 277 225 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 6 936 164 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 mars 2022.

Ingen utbetalning av löpande avkastning och ingen amortering kommer att delas ut för kvartalet.

Tillgångarna i P Capital Partners III består till 1,6 procent av noterade företagsobligationer och till 98,4 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde P Capital Partners III en ny investering, och inga privata lån återbetalades helt.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs
VD
P Capital
Telefon: 08 723 31 00