PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Report this content

Stockholm, 11 januari 2021

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 370 930 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 9 276 605 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 december 2020.

Den 18 januari 2021 sker en utbetalning av löpande avkastning på 7 808 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 198 562 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B. Den 29 januari 2021 sker en amortering om 22 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 550 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 0,5 procent av noterade företagsobligationer och till 99,5 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III inga investeringar men ett privat företagslån återbetalades helt.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar