PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III ÅRSREDOVISNING 2020

Report this content

Pressmeddelande

Proventus Capital Partners III AB (publ), offentliggör idag årsredovisning för 2020. Rapporten kan laddas hem från bolagets hemsida www.pcapital.se.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i P Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.


Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00