OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS IV B AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 14 oktober 2021

Idag offentliggörs att substansvärdet för P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 13 oktober 2021, uppgick till 103,36 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 samt till 1 034,44 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Substansvärdet för P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att P Capital Partners IV B ökat sitt kapital med EUR 61,7 miljoner genom att emittera 270 500 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 25 000 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A2, båda till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 31 875 vinst- och kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 1 000 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,23 MEUR från ägarna.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av P Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00