OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV B AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 1 mars 2021

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 26 februari 2021, uppgick till 102,45 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 samt till 1 025,32 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners IV B ökat sitt kapital med EUR 49,3 miljoner genom att emittera 216 400 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 20 000 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A2, båda till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis, samt genom emission av 25 500 vinst- och kapitalandelsbevis av serie B till en kurs av 1 000 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och genom ett kapitaltillskott om 0,18 MEUR från ägarna.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB, som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.


Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar