P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS IV B

Report this content

Stockholm, 7 april 2022

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners IV B uppgick till 98,86 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och till 989,23 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 mars 2022.

Löpande avkastning på 2,11 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 21,7 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B utbetalas den 25 april 2022. Ingen amortering kommer utbetalas för kvartalet.

Tillgångarna i P Capital Partners IV B består till 97,5 procent av privata företagslån och 2,5 procent av noterade företagsobligationer.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och serie B är utgivna av P Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00