PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV B

Report this content

Stockholm, 11 januari 2021

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IV B uppgick till 103,96 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och till 1 041,20 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 december 2020.

Löpande avkastning på 1,91 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och 20,7 EUR för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B utbetalas den 25 januari 2021. Ingen amortering kommer utbetalas för kvartalet.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners IV B består till 94,4 procent av privata företagslån och 5,6 procent av noterade företagsobligationer.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IV Bs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och serie B är utgivna av Proventus Capital Partners IV B AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till knappt 20.

Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar