OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR P CAPITAL PARTNERS IV AB

Report this content

Stockholm, 26 april 2022 

Idag offentliggörs att substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 25 april 2022, uppgick till 97,40 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1.

Substansvärdet för P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att P Capital Partners IV ökat sitt kapital med EUR 15,5 miljoner genom att emittera 161 952 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 96 EUR per kapitalandelsbevis och med EUR 0,06 miljoner genom ett kapitaltillskott från ägarna.  

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

 

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00