OFFENTLIGGÖRANDE AV SUBSTANSVÄRDET FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 1 mars 2021

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis, vid marknadens stängning den 26 februari 2021, uppgick till 103,07 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners IV ökat sitt kapital med EUR 15,5 miljoner genom att emittera 154 240 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 100 EUR per kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott på 0,06 MEUR.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB, som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av Proventus Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.


Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar