P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR P CAPITAL PARTNERS IV

Report this content
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 oktober 2021

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för P Capital Partners IV uppgick till 103,87 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 vid marknadens stängning 30 september 2021.

Löpande avkastning på 2,16 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis kommer att utbetalas den 21 oktober 2021.

Tillgångarna i P Capital Partners IV består till 97,9 procent av privata företagslån och till 2,1 procent av noterade företagsobligationer.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs,
VD P Capital,
Telefon: 08 723 31 00