P CAPITAL PARTNERS IV EMITTERAR VINST- OCH KAPITALANDELSBEVIS

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 15 oktober 2021

P Capital Partners IV AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 29 oktober 2021 kommer att utöka sitt kapital med 7,7 MEUR genom emission av 77 120 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 0,03 MEUR från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det första kvartalet 2022.

P Capital Partner IVs kapital uppgår, inklusive de nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen, till 209 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 208,2 MEUR och 0,8 MEUR i eget kapital.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00