P CAPITAL PARTNERS IV EMITTERAR VINST- OCH KAPITALANDELSBEVIS

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 15 juni 2022

P Capital Partners IV AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 30 juni 2022 kommer att utöka sitt kapital med 23,03 MEUR genom emission av 239 072 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 96 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis och med 0,08 MEUR genom ett kapitaltillskott från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det tredje kvartalet 2022.

P Capital Partner IVs kapital uppgår, inklusive de nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen, till 302,8 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 301,7 MEUR och 1,1 MEUR i eget kapital.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av P Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00