PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV

Report this content

Stockholm, 11 januari 2021

 

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IV uppgick till 105,13 EUR per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 vid marknadens stängning 31 december 2020.

Löpande avkastning på 2,48 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis kommer att utbetalas den 25 januari 2021. Ingen amortering kommer att ske för kvartalet.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners IV består till 94,4 procent av privata företagslån och till 5,6 procent av noterade företagsobligationer.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av Proventus Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.

Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar