PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV EMITTERAR VINST- OCH KAPITALANDELSBEVIS

Report this content

PRESSMEDDELANDE

 

Proventus Capital Partners IV AB (publ) offentliggör idag att bolaget per den 2 februari 2021 kommer att utöka sitt kapital med 19,3 MEUR genom emission av 192 800 vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 till en kurs av 100 EUR per vinst- och kapitalandelsbevis samt genom ett kapitaltillskott om 0,07 MEUR från ägarna.

Vinst- och kapitalandelsbevisen berättigar till kupongbetalning från det andra kvartalet 2021.

Proventus Capital Partner IVs kapital uppgår, inklusive de nyemitterade vinst- och kapitalandelsbevisen, till 112,2 MEUR. Kapitalet är fördelat på vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 om 111,8 MEUR och 0,4 MEUR i eget kapital.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala tillgångar i fonderna uppgår till 2,5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB, som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IVs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 är utgivna av Proventus Capital Partners IV AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 40.


Daniel Sachs
VD Proventus Capital
Telefon: 08 723 31 00

Prenumerera

Dokument & länkar