Kungens jultal 2018

Det genomgående temat i årets jultal var ansvar. Att välja att ta ansvar i krislägen och känna ansvar då man tilldelats förtroendefulla uppdrag i institutioner av central betydelse. Den utdragna processen att bilda en ny regering var också ett ämne Kungen valde att ta upp i sitt traditionella jultal i P1 Sveriges Radio som avslutades för en stund sedan.

 
Kungen vid inspelningen av jultalet 2018. Foto: Sven-Åke Visén/SVT 

Kungen fokuserade i år på vikten av att välja att ta ansvar. Att engagera sig i barn och ungdomars framtid, att ta ansvar för en hållbar utveckling med tanke på jordens begränsade resurser och att ställa upp i krislägen som vid de stora skogsbränderna i sommar. Och Kungen betonade vikten av att känna ansvar då man tilldelats förtroendefulla uppdrag:

– Vi har alla ett ansvar gentemot dem som kommer efter oss. Det gäller inte minst dem av oss, som representerar olika institutioner av central betydelse för vårt land. Sådana som funnits långt innan oss och som ska finnas kvar långt efter att vi är borta. På oss vilar ett särskilt ansvar att se bortom oss själva. Att agera på ett sätt som hedrar det förtroende vi fått - och som ju, faktiskt, bara är till låns.

Kungen uppmärksammade 100-årsjubileet av rösträttsreformen som lade grunden till den moderna svenska demokratin och kommenterade svårigheterna med att bilda en ny regering:

– Processen för att bilda en ny regering har pågått under hela hösten. Kanske kan vi bli lite otåliga. Men så fungerar vår demokrati: viktiga frågor måste få ta sin tid. Och trots att det finns skillnader i åsikter och inriktningar vill jag understryka hur mycket som trots allt förenar oss alla i Sverige. Det finns en grundläggande sammanhållning, som visas inte minst när svåra prövningar inträder.

Kungen talade även om att det är 200 år sedan hans anfader, Jean Baptiste Bernadotte, blev kung Karl XIV Johan. Drottningens 75-årsdag och hennes mångåriga arbete för att förbättra villkoren för utsatta barn och unga och för människor med demenssjukdom, uppmärksammades även i talet.

Hör hela jultalet via denna länk samt i appen Sveriges Radio Play:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1205643?programid=2702

H.M. Konungens jultal 2018 i textversion, se bilaga. 
 

Talet spelades in i Prinsessan Sibyllas våning på Stockholms slott. Kungens jultal sänds även kl. 18.00 i P1 samt kl. 19.45 i SVT1.

Pressbild:

Kungen vid inspelningen av jultalet. Foto: Sven-Åke Visén/SVT 
https://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/Files/2938/d7ae9a71-03f4-4a06-8579-f964e1290620.jpg

Producent:

Bibi Rödöö
bibi.rodoo@sverigesradio.se
08-784 55 85
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar