Nordiska banker tar första steget i att bygga världens första system för gränsöverskridande realtidsbetalningar i flera olika valutor

Report this content

I dag har ägarna av P27 Nordic Payments Platform AB, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank annonserat en överenskommelse på ett flertal viktiga punkter som utgör grunden för att realisera Nordens första betalsystem för realtidsbetalningar. Ägarna har signerat ett aktieägaravtal, beslutat om affärsplan och gemensamt ställt sig bakom ett finansiellt åtagande som kommer att täcka alla kostnader till dess bolaget står på egna ben finansiellt. Det väntas ske år 2021, samma år som ambition är att plattformen ska lanseras.

Samarbetsviljan, den gemensamma ambitionen och det stora engagemanget hos de grundande bankerna säkerställer att P27 har det starka fundament som behövs för att realisera visionen om ett integrerat och gränsöverskridande betalsystem för de 27 miljoner människor som bor i Norden.

P27 kommer att möjliggöra att realtidsbetalningar, batchbetalningar och gränsöverskridande betalningar kan ske snabbt, till en låg kostnad på en säker och flexibel plattform i Norden. Plattformen kommer initialt möjliggöra att betalningar sker direkt mellan privatpersoner och företag inom Danmark, Finland och Sverige. Detta skapar en bas för tillväxt och utveckling i regionen. Plattformen designas för att även möjliggöra betalningar inom resten av Norden.

Lars Sjögren, VD P27 Nordic Payments Platform AB kommenterar: ”P27 kommer att bli världens första integrerade betalplattform för inhemska och gränsöverskridande realtidsbetalningar. Den nordiska banksektorn har redan i dag en ledande position i Europa och P27 kommer vidare befästa den positionen. Dagens beslut från våra ägare demonstrerar deras engagemang, tillit och stöd.”

Paula da Silva, Styrelseordförande P27 Nordic Payments Platform AB kommenterar: ”Detta nordiska initiativ påbörjades i slutet av 2017. Ägarnas samarbete och engagemang har varit starkt genom hela projektet och dagens tillkännagivande är ett bevis på deras fortsatta stöd.”

P27 initiativet påbörjades 2017 som ett gemensamt projekt bland de nordiska bankerna. I maj 2019 bildades ett temporärt bolag. I juni 2019 signerades ett avtal med Mastercard som kommer att driva betalplattformen. Målet med initiativet är att skapa en gemensam och toppmodern betalplattform för de nordiska länderna. Nästa steg för P27 är att erhålla nödvändig clearinglicens och konkurrensrättsligt godkännande samt fortsätta att utveckla clearingplattformen tillsammans med Mastercard.

För mer information kontakta:

Martin Georgzén, P27 Nordic Payments Platform

martin.georgzen@nordicpayments.eu | +46 730 233607

Rickard Ydrenäs, P27 Nordic Payments Platform

rickard.ydrenas@nordicpayments.eu | +46 76-316 31 32

 

Om P27
P27 Nordic Payments Platform AB, www.project27.info, är ett initiativ skapat av Nordens 6 största banker; Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank. Målet är för initiativet att skapa en gemensam toppmodern betalningsplattform i de nordiska länderna. Arbetet påbörjades sent 2017 med ambitionen att lanseras 2021. Migreringen är föremål för ett godkännande av fusionshandlingar, clearinglicens och slutliga investeraråtaganden. För mer information om projektet: https://www.project27.info/

Prenumerera

Dokument & länkar