Allt fler barn utsätts sexuellt online

Närmare två miljoner användare utnyttjar barn sexuellt på det dolda internet – det så kallade dark web. Hotet ökar markant, inte minst när det gäller utpressningsbrott, där barn tvingas dela sexuella bilder och filmer, och därefter skräms till tystnad. Barnen bevakas av sina förövare i sociala medier samtidigt som pedofilerna samarbetar för att hjälpa varandra att utnyttja barn. Det visar en ny brittisk rapport från managementkonsultbolaget PA Consulting som även innehåller rekommendationer på metoder för brottsbekämpning. Rapporten släpps kort efter att justitieutskottet i Sveriges Riksdag uppmanat regeringen att göra en översyn kring huruvida preskriptionstiden ska avskaffas respektive förlängas för sexualbrott mot barn.

I rapporten, där experter från 16 organisationer har intervjuats, slås också fast att hoten ser helt annorlunda ut om de utförs i verkligheten, på det publika internet eller på just dark web. Nätverken på dark web opererar under radarn, på en för allmänheten dold del av nätet och ofta oåtkomligt för rättsväsendet och sökmotorer. Många dark web-sidor inriktas just på sexuell exploatering eller sexuellt utnyttjande av barn, och enligt USA:s justitiedepartement finns 1,9 miljoner användare registrerade på nio sajter för just detta.

Detta gör att åtgärderna för att lagföra förövarna, men också insatserna för att utbilda potentiella offer, måste skräddarsys beroende på plattform. Samhället måste nu tänka om för att komma tillrätta med dessa enorma problem. Och trots att Storbritannien idag rankas högst i världen på att motverka sexuellt våld gentemot barn är insatserna långt ifrån tillräckliga när man ser statistiken:

• Polisen i Storbritannien har sedan 2013 sett en 700-procentig ökning av bilder där barn utsätts för övergrepp. 

• Antalet anmälda sexualbrott mot barn online har tredubblats under de senaste tre åren, från dryga 3000 till omkring 9500.

• Sedan april 2017 då sexuell kommunikation kriminaliserades, har brittisk polis fått kännedom om mer än 5000 s.k. grooming-brott online.

Enligt rapporten är det fortfarande bara vissa länder som har börjat ta dessa brott mot barn på allvar. Men skärpta regler är inte en heltäckande lösning på detta växande problem. PA Consulting presenterar i rapporten några rekommendationer på hur samhället ska motverka dessa brott på ett mer effektivt sätt. En rekommendation är att fokusera på att samordna samhällets insatser genom att införa en koordinerande funktion som i rapporten kallas för ”Online Harms Safety Centre” – en institution där åtgärder mot dessa brott och expertis inom området samlas.

PA Consulting, som är en av initiativtagarna till den globala alliansen WePROTECT, identifierar i samma rapport tre sätt att tackla hoten, beroende på var de upptäcks:

  • störa brottslingarna på dark web
  • implementera speciellt utformade regler för det publika internet, där pedofiler ofta poserar som ungdomar för att kunna syssla med grooming
  • utbilda barn för att förbereda dem bättre för interaktion med människor på nätet

Nick Newman, expert inom informations- och cybersäkerhet på PA Consulting kommenterar rapporten:

”Det är mycket angeläget att ta upp det växande hotet mot barn på nätet. Hotet växer snabbt och det är utmanande att hitta enhetliga, konsekventa och kostnadseffektiva sätt att förbättra situationen eftersom det idag är en väldigt diversifierad grupp samhällsintressenter och experter som arbetar med frågorna. Vi föreslår därför införandet av en koordinerande institution som samordnar åtgärder och expertis inom tre tydliga hotområden: när verkligheten möter nätet, det publika internet och det så kallade dark web. Med en sådan lösning kan vi öka säkerheten för barn på nätet och göra mänskligheten en tjänst.”

Läs mer i bifogad rapport ”A Tangled Web: Rethinking the Approach to Online CSEA” som är en del av WePROTECT, ett samarbete mellan den brittiska regeringen, EU-kommissionen och US Department of Justice. PA Consulting har som underlag för granskningen i rapporten talat med experter vid följande 16 organisationer: WePROTECT Global Alliance Secretariat, Home Office, NPCC, NCA-CEOP, Government agency: Serious and Organised Crime Team, Anglia Ruskin, NSPCC, Barnardo’s, The Children’s Society, IWF, Australian eSafety Commissioner’s Office, Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon Web Services och Crisp Thinking.

För mer information, kontakta PA Consulting Group:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-104780, pia.kullander@paconsulting.com

Om WePROTECT Global Alliance
Den globala alliansen WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Protection Online, där Sverige medverkar, omfattar nu 82 länder och 24 ledande NGO:s, bland andra. Bakom initiativet står US Department of Justice, EU-kommissionen och den brittiska regeringen. PA har varit delaktig i alliansen sedan start för fem år sedan och presenterade i fjol rapporten ”Global Threat Assesment” på uppdrag av alliansen med syftet att öka medvetenheten och samtidigt påvisa behovet av en enad internationell kraftsamling för att stävja dessa övergrepp.

Om PA
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting sysselsätter 2600 anställda globalt varav 280 i Norden. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera