Digitaliseringen driver explosion av nya finansiella tjänster

Handelshögskolan i Stockholm och PA Consulting presenterar The Next wave of Fintech som är en uppföljare till 2015 års Stockholm Fintech report och fokuserar på de nya segmenten InsurTech och RegTech. Rapporten, som beskriver och kvantifierar den svenska marknaden för dessa segment, innehåller värdefulla insikter och rekommendationer för beslutsfattare inom banker, inkubatorer, startupbolag, myndigheter och investerare.

Rapporten granskar utvecklingen i den svenska FinTech-sektorn, där framväxten av de två nya segmenten InsurTech och RegTech är tydlig. Ett utvecklat samarbete mellan teknikföretag inom dessa sektorer och finansinstitut har lett till nya mer kundanpassade finansiella tjänster.

-Sverige har med sin icke-hierarkiska organisationsstruktur och höga samarbetsnivå potential att bli en utmärkt plats och ta ledningen för tillväxten av InsurTech och RegTech, säger Michal Gromek, forskare på Department of Marketing and Strategy vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten visar att investeringar, partnerskap och förvärv mellan etablerade finansiella institutioner och RegTech-bolag för mer kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar, är ett måste för storbankernas överlevnad över tid.

-En av de viktigaste slutsatserna, som vi ser utifrån såväl intervjuer som insamlad data, är att dynamiken mellan traditionella aktörer och startups är mycket god, säger Magnus Krusberg, Sverigechef och finansiell expert på PA Consulting Group.

InsurTech - Insurance Technology
För aktörer på den svenska försäkringsmarknaden ger rapporten många skäl till optimism. Det råder ett mycket gott klimat för samarbeten mellan försäkringsbolag och startups inom InsurTech. Såväl företag som privata kunder önskar nya mer individanpassade och billigare försäkringslösningar.

-InsurTech fokuserar framförallt på att förbättra kundmötet men berör även andra delar i värdekedjan. Den snabba utvecklingen med uppkopplade enheter (Internet of Things) gör att försäkringsgivare kan skräddarsy försäkringspremier utifrån kundens beteende och därmed skapa kostnadseffektiva och lönsamma produkter och tjänster, säger Magnus Krusberg.

Tillgången på riskkapital är också god. Globalt har 7,1 miljarder USD investerats i segmentet under perioden 2012-2017. I Sverige har det högst värderade startupbolaget Bima Insurance, som via mobilen ger låginkomsttagare i utvecklingsländer tillgång till försäkringslösningar, erhållit ett kapitaltillskott på hela 74 miljoner USD.

RegTech - Regulatory Technology
RegTech är i jämförelse med InsurTech ännu ett relativt omoget segment. De senaste årens utökade EU-regleringar av finansmarknaden har skapat ett tryck på finansiella institut att effektivisera arbetet med att skapa större transparens.

- Det gör att vi ser en snabb utveckling på flera områden där RegTech kan spela en viktig roll för att effektivisera arbetet med regelefterlevnad, säger Magnus Krusberg.

Globalt omsatte FinTech 13,5 miljarder USD 2016 att jämföra med 2,5 miljarder USD 2012, enligt siffror från CB Insights.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet här.

För mer information kontakta:
Hanna Flodmark, Kommunikations- och marknadsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm,
mobil: 070-689 90 15, hanna.flodmark@hhs.se

Pia Kullander, Marknads- och kommunikationsansvarig på PA Consulting Group,
mobil: 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com

Förklaringar:
InsurTech - Insurance Technology, är en subsektor till FinTech som utgår från de möjligheter som digitalisering och teknologisk innovation erbjuder för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen.

RegTech - Regulatory Technology, är en subsektor till FinTech som har utvecklats som svar på tilltagande regleringar på kapitalmarknaden. Sektorn utnyttjar de möjligheter som digitalisering och teknologisk innovation erbjuder för att möjliggöra och effektivisera regelefterlevnad för aktörer på kapitalmarknaden.

Om Handelshögskolan i Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics), är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Vi erbjuder kandidat-, master- och forskarutbildning, liksom ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Vid Handelshögskolan bedrivs internationellt framstående forskning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och angränsande forskningsområdet. Många av våra forskare är bland de främsta i världen inom sina respektive fält. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskningen och näringslivet, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Om PA Consulting Group
PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2600 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder.

Prenumerera