Globalt partnerskap ska ersätta engångsplast med hållbara fiberprodukter

Report this content

PA Consulting (PA), PulPac och Seismic Solutions har ingått ett globalt partnerskap för att ersätta engångsplast med ett mer hållbart och prisvärt alternativ.

Målsättningen är att uppmuntra varumärken och tillverkare att ersätta engångsplast med mer hållbara, prisvärda och torrgjutna fiberprodukter. Tekniken är idag redo för en bredare lansering på marknaden och ett urval av globala tillverkningsföretag och ledande varumärken har redan implementerat den.

Bakom samarbetet står det svenska tillverkningsföretaget PulPac med banbrytande torrgjutna fiberprodukten och Seismic Solutions som tillhandahåller ett omfattande nätverk av tillverkare och varumärkesleveranstörer i Nordamerika. PA:s roll i samarbetet handlar om att utveckla kommersiella applikationer att skala upp tillverkningsprocessen i snabb takt.

PulPacs "Dry Molded Fiber" är en patenterad tillverkningsteknik för cirkulär ekonomi - med förnybara massa- och cellulosaresurser för att producera fiberbaserade engångsförpackningar med låg kostnad och till hög prestanda.

Dry Molded Fiber ger upp till 80-90 procent lägre CO2-utsläpp till samma eller till och med lägre kostnad än plast. Det möjliggör höghastighetstillverkning och kan också ersätta de flesta förpackningar och engångsprodukter som för närvarande är tillverkade av plast. Det rör sig om exempelvis om lock till kaffemuggar, rakhyvlar samt förpackningar för detaljhandel, kosmetika och bageri.

PA är specialister inom innovation och hållbarhet, med lång erfarenhet av att skala upp nya produkt- och förpackningskoncept för lansering på marknaden. PA:s uppdrag att hjälpa organisationer att anamma hållbarhet och transformation har i detta fall omfattat allt från materialvetenskap och cirkulär produktdesign till processutveckling i tillverkningen. Därutöver har PA:s tvärvetenskapliga team bidragit till den snabba tillväxten av PulPacs teknik vilket resulterat i att PA fått rollen som PulPacs globala center för applikationsutveckling.

Tekniken är licensierad till förpackningstillverkare och varumärken som startar sin egen produktion. Idag har partnerskapet samarbets- och licensavtal med ett antal utvalda kunder, inklusive flera stora globala varumärken som verkar i en mängd olika branscher, såsom mat, dryck, skönhet, leksaker samt hälso- och sjukvård. För att stödja företagens tillväxtambitioner samt en växande efterfrågan på marknaden har man etablerat teknologicenter i Storbritannien och i Sverige och har målsättningen att även inrätta ett i USA.

”Samarbete är nyckeln i utvecklingen mot mer hållbara lösningar inom förpackningsindustrin. Vi har uppfunnit en fantastisk teknik och den har potential att påverka i stor skala. Men om vi ska rädda planeten från plastavfall måste vi agera snabbt. Att arbeta tillsammans med PA och Seismic betyder att vi kan röra oss med mycket högre hastighet och tillsammans snabbt spåra utbyte av engångsplast”, säger Linus Larsson, VD på PulPac.

”Samarbetet mellan våra tre enheter förbinder världsförändrande teknik med ett globalt nätverk av varumärkesägare och förpackningstillverkare. Resultatet kommer att skapa exponentiella möjligheter för hållbarhetsdriven innovation”, säger Kent Dahlgren, General Manager på Seismic Solutions.

”Vi tror att detta partnerskap har potential att helt förändra förpackningsindustrin. Jag är övertygad om att PA har den expertis som krävs på området för att hjälpa intresserade varumärken i den pågående omställningen med målsättningen att skala upp utrullningen av hållbara produkter under 2021. Detta är en ”game changer” för kunder som redan vill ersätta engångsplast”, säger Philip Fawcus, ansvarig för hållbara förpackningar på PA Consulting.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80,
pia.kullander@paconsulting.com

Om PA Consulting
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 3 200 anställda globalt varav 350 i Norden och 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera

Media

Media