Goda möjligheter till svensk tätposition när industrin ställer om

Svenska storbolag inom industrin ligger långt före sina europeiska konkurrenter i omställningen från produktleverans till att leverera avancerade tjänster. En ny rapport från PA Consulting Group visar att sju av tio produktionsverksamheter förväntar sig att försäljning av skräddarsydda servicelösningar kommer att stå för en mycket större del av deras omsättning inom fem år. Ändå har bara 30 % av europeiska företag en strategi för hur deras verksamhet ska byta försäljning av produkter mot avancerade tjänster – en siffra som enligt Klas Lindestam, Consumer & Manufacturing expert på PA Consulting Group i Sverige, är betydligt högre bland svenska börsnoterade företag inom tillverkande industri.

Servitization är tillverkningsföretagens förflyttning mot att i ökad utsträckning erbjuda och ta betalt för tjänster Ett konkret exempel är att erbjuda tillgänglighet av komprimerad luft istället för att sälja kompressorer. Många industribolag erbjuder redan basservice såsom installation och underhåll av sina sålda produkter. Nu behöver de ställa om till att erbjuda avancerade servicelösningar, där kunderna betalar för tillgänglighet och ökad produktivitet. Företag som har påbörjat en transformation ser vinstmarginaler på 15-35% för nya serviceerbjudanden. Det visar en undersökning från PA Consulting som bygger på intervjuer med totalt 60 företag i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien och inkluderar stora globala spelare som Atlas Copco, ABB, Bosch, General Electric och Volvo.

- Uppkopplade produkter och avancerade analysmetoder har gett tillverkarna tillgång till information av hög kvalitet avseende hur produkten används och därmed nya möjligheter att hjälpa kunderna med produktivitetsförbättringar och ökad lönsamhet, säger Klas Lindestam, Consumer & Manufacturing expert på PA Consulting Group.

Trenden är global – tre av fyra industri- och produktionsbolag spår att försäljning av service kommer att stå för en betydligt större del av omsättningen de närmaste tre till fem åren, jämfört med idag. Ett misslyckande i att ställa om gör att företagen riskerar tappa marknadsandelar. Trots det har bara 30 procent av dem en strategi för servitization. Dessutom anser 40 procent att de saknar stöd för denna förändring i bolagets toppskikt. Rapporten visar vidare att kunderna i ökad utsträckning är positiva till att betala för sitt användande eller resultat. En parallell till den utvecklingen är transformationen som skett inom IT, där kunderna blivit allt mindre benägna att själva äga och driva serverhallar och IT-infrastruktur utan istället väljer att betala för användandet.

- Svenska industriföretag ligger i framkant. Tre av fyra tillverkare bland stockholmsbörsens stora bolag nämner en ökad tjänsteleverans som ett fokusområde i sina årsredovisningar, säger Klas. Utöver det presenterade Volvo nyligen ett nytt offensivt lönsamhetsmål med att nå 10% i rörelsemarginal över en konjunkturcykel. En ökad serviceaffär lyfts fram som en viktig möjliggörare för detta mål, tillägger Klas.

Klicka här för att ladda ner rapporten i sin helhet.

För mer information kontakta PA Consulting Group:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig i Sverige, 0733-104780,
pia.kullander@paconsulting.com

Kort om PA:
PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2600 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com   

Prenumerera

Media

Media