Martin Walker ny partner på PA Consulting

Report this content

Martin Walker tillträder som ny partner inom Financial Services på PA Consulting. Rekryteringen är en del av PA Consultings satsning på fortsatt tillväxt inom finanssektorn i Sverige.

Martin har mer än tio års erfarenhet av finanssektorn, både från Storbritannien och Sverige. Martin kommer senast från rollen som tillförordnad CIO och Head of Data på Invidems nordiska KYC-enhet - ett nytt joint venture bildat av sex nordiska banker - där han bl.a. ansvarade för design och utveckling av deras KYC Data-plattform. Dessförinnan arbetade han som Chief Information Architect på Nordea. Den tidiga karriären tillbringade Martin bland annat på Deloitte i olika seniora befattningar vilket gett honom en god förståelse för managementkonsultbranschen.

Martin är en expert inom data management och analytics och har lett många komplexa digitala projekt inom detta område åt företag som är verksamma inom kraftigt reglerade marknader och miljöer. Förutom ett mer uttalat fokus på risk- och regelefterlevnad inom finanssektorn de senaste åren har han också erfarenheter från storskaliga transformationsprojekt inom områdena systembyte och outsourcing.

- Martin blir ett starkt tillskott till vårt erfarna och växande team för finansiella tjänster i Sverige. Hans långa erfarenhet från finansmarknaden och här i synnerhet inom data och analys kommer att vara mycket värdefull för våra kunder i Sverige och i hela Norden, säger Steve Payne, partner med ansvar för Financial Services i Sverige.

- Jag ser fram emot att få arbeta på PA Consulting och hoppas kunna bidra till en tillväxt för Financial Services på den svenska marknaden. Jag lockades framför allt av PA:s innovativa kultur och lösningar på flera komplexa kundutmaningar, säger Martin Walker.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com.

Om PA Consulting
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 3 200 anställda globalt varav 350 i Norden och 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera

Media

Media