PA Consulting satsar på kompetens inom säkerhetsskydd

Jakob Delden tillträder som säkerhetsskyddsexpert på managementkonsultföretaget PA Consulting (PA) i Sverige.

 Jakob kommer närmast från rollen som departmentssekreterare på Regeringskansliet där han arbetade med att förbereda myndigheten på olika delar i den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft i april 2019. Dessförinnan arbetade Jakob mer än 10 år inom Kriminalvården där han bl.a. i rollen som biträdande säkerhetsskyddschef ansvarade för att modernisera och förbättra Kriminalvårdens nationella säkerhetsskyddsarbete.

Jakob har 14 års erfarenhet inom säkerhetsområdet på en rad olika roller. Erfarenheterna omfattar allt från framtagande av risk- och säkerhetsanalyser, metod- och processutveckling samt ansvar för planering och budget kopplat till utbildning och implementering av nya regelverk inom området säkerhetsskydd och personalsäkerhet.

- Hela Sverige står idag inför en betydande utmaning i och med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Det känns därför extra kul att få vara med och forma PA Consultings erbjudande på detta område både inom offentlig och privat sektor, säger Jakob Delden på PA Consulting.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com

Om PA:
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting sysselsätter 2800 anställda globalt varav 280 i Norden. För mer information besök: www.paconsulting.com

PA. Bringing Ingenuity to Life.

Prenumerera

Media

Media