PA Consulting sätter upp vetenskapligt baserade hållbarhetsmål för att bidra i ambitionen mot 1,5 ° C

Report this content

PA Consulting (PA) meddelar sitt åtagande att sätta upp vetenskapliga mål (SBT) för att säkerställa att vår verksamhets miljöpåverkan bidrar till att begränsa och förhindra att den globala temperaturen stiger över 1,5 ° C .

SBT-initiativet (SBTi) är ett partnerskap mellan UNGC, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute och WWF med uppdraget att uppmuntra klimatstödjande åtgärder för minskade koldioxidutsläpp inom den privata sektorn i linje med vetenskapen om klimatförändringar.

PA:s åtagande handlar om att placera hållbarhet och klimatåtgärder i centrum både för företagets interna verksamhet men även i kundsamarbeten där tidigare partnerskap med FN:s Global Compact och Ellen MacArthur Foundation är några konkreta exempel på initiativ.

PA har hjälpt kunder att skapa en mer hållbar värld i årtionden. Ett konkret exempel är det uppdrag som Richard Rogers, arkitekten bakom Lloyds Bank i London och PA:s Global Innovation and Technology Center i Cambridge, 1981 genomförde i samarbete med PA och som handlade om att skapa autonoma, självförsörjande och icke-förorenande hem.

På senare tid kan PA:s bidrag till att begränsa utsläppen av växthusgaser exemplifieras med:

• stopp av mer än 35 000 ton koldioxidutsläpp i London varje år genom RE: FIT som initierades av Londons borgmästare för minskade koldioxidutsläpp 

• minskning av en ledande kärnkraftsoperatörs koldioxidutsläpp med närmare 100 000 ton

• bidrag i transformationen av Danmarks största energiproducent, Ørsted, för att de ska kunna nå sitt åtagande att leverera grön el till 99 procent år 2025.

• tillhandahållande av detaljerade marknadsanalyser till AMP Capital, ett globalt investeringsbolag, för att påskynda utrullningen av elbussar i Latinamerika 

Driva hållbar utveckling genom att utveckla och skala ny teknik
PA har en lång historia av att utveckla och skala upp ny hållbar teknik med framgångar som:

• skapandet av en dryckesbehållare av tång för start-up bolaget Notpla som är 100 procent biologiskt nedbrytbar och ätbar.

• kommersialisering av det svenska företaget PulPacs IP,  som med hjälp av en process för torrmassa kan omvandla pappersmassa till strukturer som ersätter engångsplast. PulPacs nya torrgjutna fiberteknik ger upp till 80-90 procent lägre koldioxidavtryck till samma eller lägre kostnad som plast.

• samarbeten med University of Cambridge för att med teknik för maskininlärning hjälpa jordbrukare att producera grödor med högre avkastning och bättre kvalitet till lägre kostnad.

• utveckling av ny produktionsteknik som minskar spill i hanteringen av ananas från Dole.

• utveckling av en cirkulär affärsmodell på uppdrag av Stuffstr som samlar in, återvinner, renoverar och säljer vidare begagnade kläder.

Bygga vidare på befintlig teknik- och innovationskompetens
Ny teknik spelar en nyckelroll för att stödja FN:s 2030-mål för hållbar utveckling (SDG). PA:s erfarenhet av transformativ digital teknik kan hjälpa företag att samla in, bearbeta och tolka data för att innovationen ska blir mer produktiv och effektiv än tidigare. Nedan finns några exempel.

• skapade ett ramverk för företag att förnya sig i enlighet med FN:s Global Compact. PA stödjer bland annat Ellen MacArthur Foundation och andra ledande organisationer globalt för att främja affärsmodeller och metoder som extraherar värde från traditionellt avfall.

• erbjöd stöd till jordbrukare som med hjälp av datadrivna insikter kunde fatta bättre beslut som svar på globala livsmedelsutmaningar och digital jordbruksteknologi. PA:s forskning visade att 75 procent av de medverkande teknikföretagen och start-ups saknade en synlig hållbar intäktsmodell.

• utvecklade en guide för design av cirkulära affärsmodeller som företag av alla storlekar och sektorer kan använda för att bli mer hållbara.

• utvecklade modeller för utvecklingsländer i ambitionen att bli mer cirkulära i utvecklingen av tillverkande industri.

• bidrog till minskade koldioxidutsläpp inom bland annat flyg genom tidigare forskning om hållbara flygbränslen (SAF).

Ken Toombs, VD, PA Consulting, säger:
"Vi tror att bekämpning av klimatförändringar är en viktig del för att bygga en positiv framtid för människan. Det har aldrig funnits ett mer akut behov av vårt stöd för att minska koldioxidutsläppen än idag. Vi kommer att utbilda medarbetare, kollegor och kunder om våra nya åtaganden med målsättningen att tillsammans stödja resan mot en mer hållbar framtid. ”

Jonquil Hackenberg, global chef för hållbarhet, PA Consulting, säger:
”Vårt åtagande med SBT kommer att bidra till vårt företags och våra kunders möjligheter att minska effekterna av klimatförändringar på framtida generationer med hjälp av minskat koldioxidavtryck.”


För mer information läs det brittiska pressmeddelandet här och/eller kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-104780, pia.kullander@paconsulting.com

Om SBTI
Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan UNGC, Carbon Disclosure Project, World Resources Institute och WWF. SBTi definierar och främjar best practice i vetenskapligt baserad målsättning. SBTi erbjuder vägledning, bedömer och godkänner företagens mål i linje med sina strikta kriterier. 
Organisationens åtagande är knutna till att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 ° C, "långt under 2 ° C" eller 1,5 ° C, med den minskningsgrad som behövs i linje med det valda scenariot. 

Kriterier inkluderar:

  • Mål måste preciseras inom två år efter att hållbarhetsåtagande upprättats med SBT

  • Målen måste löpa under 10-15 år, med årlig rapportering om framsteg och 2-3 målgranskningar

  • De första målen ska stödja företagets strävan mot att vara ”net-zero” eller koldioxidnegativt

Om PA 
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 3 200 anställda globalt varav 350 i Norden och 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera