PA Consulting stärker sitt fokus på transformation

Report this content

Peter Wardell tillträder som partner på mangementkonsultföretaget PA Consulting (PA) och förstärker härmed vårt fokus i Sverige på digitalisering och sourcing.

Peter har bl.a. ett förflutet som CIO på Fora där han ansvarade för en omfattande transformation av deras IT-organsiation med allt från att ta fram och implementera en ny IT-strategi för att underlätta Foras digitala transformation.

Peter har mer än 25 års erfarenhet i rollen som strategisk rådgivare kopplat till stora transformationsprojekt med fokus på implementering av nya operativa modeller, processer, ERP-system och tjänster inom både privat och offentlig sektor. De senaste åren har digitala transformationer med utveckling av digital tjänster blivit ett allt vanligare inslag.

Peter är en av branschens främsta sourcingexperter med erfarenheter som täcker hela värdekedjan från strategi och design till upphandling och implementering av nya sourcingleverantörer och avtal. Listan med uppdrag är lång men omfattar flera kunder inom bank- och försäkring.

- Jag glädjer mig åt att få vara med och utveckla PA:s transformationsenhet med ett alltmer kundorienterat fokus framöver, säger Peter Wardell, partner på PA Consulting i Sverige.

För mer information kontakta PA Consulting Group:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-104780,
pia.kullander@paconsulting.com

Om PA
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting sysselsätter 2800 anställda globalt varav 280 i Norden. För mer information besök: www.paconsulting.com

PA. Bringing Ingenuity to Life.

Prenumerera

Media

Media