PA Consulting stärker sitt fokus på transformation inom finanssektorn

Report this content

Maria Gustavsson tillträder som partner på managementkonsultföretaget PA Consulting och förstärker därmed den svenska affären för transformation inom finanssektorn.

Maria kommer närmast från EY Financial Services i Sverige där hon fokuserade på kund- och strategifrågor. Hon har under 20 år framförallt arbetat i managementkonsultbranschen, dels på EY men också på Capgemini, men även en del i linjen med marknad, försäljning, affärsutveckling och organisationsutveckling.

Marias erfarenhet inom finanssektorn är bred och har innefattat allt från att utveckla kunderbjudanden, program för kostnadsbesparingar och regelefterlevnad till att leda större team i genomförandet av transformationsprojekt både i Sverige och internationellt.

- Jag ser fram emot att få vara med och utveckla PA:s erbjudande inom finanssektorn som verkligen är en bransch i transformation, säger Maria Gustavsson, partner på PA Consulting i Sverige.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-104780, pia.kullander@paconsulting.com

Om PA
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting sysselsätter 2800 anställda globalt varav 280 i Norden. För mer information besök: www.paconsulting.com

PA. Bringing Ingenuity to Life.

Prenumerera

Media

Media