Tobias Kihlén ny partner på PA Consulting

Report this content

Tobias Kihlén tillträder som ny partner inom transport och offentlig sektor på PA Consulting. Rekryteringen är en del av företagets satsning på tillväxt inom områdena transporter och infrastruktursatsningar i Sverige och i Norden.

Tobias har 14 års erfarenhet från managementkonsultbranschen med fokus på försäljning och leverans av stora transformationsprojekt inom en rad sektorer såsom bl.a. transport, offentlig förvaltning, finans, tillverkande industri samt detaljhandeln. Närmast kommer Tobias från rollen som ansvarig för PwC Sveriges Operationspractice och arbetade dessförinnan på Accenture.

Tobias expertis ligger främst inom operational excellence och att maximera potentialen i operativ verksamhet med rätt kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Tobias har lång erfarenhet av att leda större förändringsprogram men även av att etablera nya verksamheter från grunden.

-Tobias kompletterar vårt stora Nordiska team inom transport och infrastruktur och stärker PA:s förmåga att vara en strategisk partner. Myndigheter och företag behöver utvecklas i en omvärld som kräver mycket stora investeringar under kommande decennier. En omvärld som präglas av volatila resandemönster, ökande behov av godstransporter och en alltmer harmoniserad europeisk infrastruktur. Tobias kommer att arbeta med kunder inom flera trafikslag som var och en har ledande positioner inom sin del av marknaden, förklarar Joacim Sundell, Sverigechef och ansvarig för transport och infrastruktur i Norden.

- Jag är mycket glad att ansluta till PA Consulting och arbeta med de utmaningar och möjligheter som våra kunder inom transport och offentlig sektor står inför.  Det som särskilt imponerat på mig är PA-teamets kombination av djup teknisk kunskap med en lika god insikt i strategi och verksamhetsbehov, säger Tobias Kihlén.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com.

Om PA Consulting
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 3 200 anställ
da globalt varav 350 i Norden och 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera

Media

Media