Oljefynd på Jenein Centre i Tunisien

Ett potentiellt oljefynd har gjorts på licensen Jenein Centre i Tunisien. Prospekteringsbrunnen har påträffat över 45 meter av högkvalitativ reservoarsand som har tolkats som hydrokarbonbärande. Olje- och gasbolaget PA Resources har 35 procents ägarandel i licensen.

Operatören Chinook Energy har slutfört borrningen av en prospekteringsbrunn på Jenein Centre licensen på land i södra Tunisien. Brunnen har nått ett totalt djup av 4 334 meter och har kapslats in som ett potentiellt oljefynd i Acacus strukturen. Brunnen påträffade över 45 meter med högkvalitativ reservoarsand som efter utvärdering av loggdata från borrhålet och modulära dynamiska testresultat har tolkats som hydrokarbonbärande.

Arbetet med färdigställandet av brunnen inklusive produktionstester påbörjas i början av september och resultatet från produktionstester förväntas i början av oktober 2010. Om testresultatet är positivt kommer en utbyggnadsplan att lämnas in till de tunisiska myndigheterna.

- Detta är ett mycket lovande fynd. Vi inväntar nu resultaten från produktionstesterna och förhoppningsvis ska vi kunna sätta brunnen i produktionen redan under första delen 2011, säger Bo Askvik, VD och koncernchef på PA Resources AB.

PA Resources har 35 procents ägarandel i licensen Jenein Centre och operatören Chinook Energy (före detta Storm Ventures International) har 65 procents ägarandel.

Stockholm 19 augusti, 2010
 PA Resources AB (publ)
 


Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef
PA Resources AB
Tel +46 (0)708 19 59 18
E-post: info@paresources.se


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match).
För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar