PA Resources har lämnat in en begäran om förlängd företagsrekonstruktion

PA Resources AB har idag inlämnat en begäran om förlängd företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader, med stöd av 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, till Stockholms tingsrätt.

PA Resources AB ansökte om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt den 26 mars 2015, vilket beviljades av tingsrätten den 27 mars 2015. Efter borgenärssammanträdet den 15 april 2015 beslutade tingsrätten att låta rekonstruktionen fortsätta till den ordinarie tre månadsperiodens slut den 29 juni 2015.  

Den 22 juni 2015 annonserade bolaget att man träffat en överenskommelse med de största kreditgivarna kring kortfristig finansiering. Bolaget bedömer nu att man behöver ytterligare tid för att slutföra arbetet med företagsrekonstruktionen och har därmed inlämnat en begäran om förlängning med tre månader.

Stockholm, 25 juni 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, Chief Financial Officer
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.17:35 den 25 juni 2015.

Dokument & länkar