PA Resources valberedning lämnar nytt förslag till styrelseordförande och föreslår ny styrelsemedlem

Valberedningen i PA Resources föreslår att Jérôme Schurink väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid årsstämman den 16 april 2014. Jérôme Schurink är Chief Investment & Operating officer i PA Resources huvudägare Gunvor Group.

Den tidigare föreslagna ordförandekandidaten Sven A Olsson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Sven A Olsson som föreslogs till omval i samband med kallelsen till PA Resources årsstämma har representerat huvudägaren Gunvor. Han har sedan dess lämnat sina uppdrag i Gunvor och står därför inte till förfogande för omval till PA Resources styrelse.

Valberedningen föreslår och också att styrelsen utökas till sex medlemmar och att PA Resources VD Mark McAllister blir ny medlem av styrelsen.

PA Resources valberedning meddelade i mars att man för övrigt förslår omval av styrelseledamöterna Paul Waern, Philippe R Ziegler, Nils Björkman och Philippe R Probst.

Stockholm, 7 april 2014
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta:

Sven A Olsson
Styrelseordförande
PA Resources
Tel: 070-824 19 70

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 312 MSEK för helåret 2013. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.15 den 7 april 2014.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar