Produktions- och försäljningsrapport för kvartal 2, 2010

Detta är en preliminär rapport avseende PA Resources-koncernens totala produktion och försäljning av råolja under andra kvartalet 2010. Slutligt fastställda siffror redovisas i den kommande finansiella kvartalsrapporten.

Produktion av råolja

 • Total oljeproduktion:
950 000 fat
 • Genomsnittlig oljeproduktion per dag:
10 400 fat per dag
 • Ackumulerad oljeproduktion januari till juni 2010:
1 850 000 fat
 • Försäljning av olja (exkl. royalty):
 805 100 fat
 • Genomsnittligt försäljningspris:
78 USD per fat

 

Kommentarer

 • PA Resources produktion under andra kvartalet 2010 fördelar sig med 4 950 fat per dag på de sex tunisiska oljefälten och till 5 450 fat per dag på Azuritefältet i Republiken Kongo.
 • Azuritefältet i Republiken Kongo har tagit över rollen som PA Resources viktigaste producerande fält. Fältet är under fortsatt utbyggnad. Hittills har tre produktionsbrunnar tagits i drift, den första i augusti 2009 och ytterligare två under 2010:
  - Den andra produktionsbrunnen (P2) togs i drift i mitten av februari 2010 men producerar på en lägre nivå än planerat på grund av tekniska komplikationer som uppstod vid slutförandet av brunnen.
  - Den tredje produktionsbrunnen (P3) togs i drift under senare delen av maj 2010.
  - En fjärde produktionsbrunn är planerad att vara i drift i september 2010. 
  - En andra injektionsbrunn (I2) har borrats under andra kvartalet 2010.
  Härutöver kommer ytterligare två produktionsbrunnar och två injektionsbrunnar att borras och färdigställas under 2010.
 • PA Resources 2D seismiska studie i Block 8 offshore västra Grönland påbörjades den 6 juni och slutfördes framgångsrikt den 15 juli, tio dagar snabbare än beräknat och utan incidenter. Kvalitén på insamlad data är god och nästa steg är nu att påbörja utvärderingen av seismiken.

Stockholm, 19 juli 2010

PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:

Bo Askvik
VD och koncernchef
PA Resources AB
Telefon: +46 70 819 59 18

 

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar