Europas största förpackningskonferens till Helsingborg

Den 22 och 23 oktober i år arrangeras Europas största förpackningskonferens, Top Packaging Summit by Packbridge I Helsingborg. Bakom konferensen, som vuxit till rekordstorlek på mycket kort tid, står förpackningsklustret Packbridge som bildades år 2010. Packbridge är ett nätverk med 230 medlemsföretag i hela värdekedjan, många av dem internationella. 

Top Packaging Summit by Packbridge ger den senaste utvecklingen i förpackningsindustrin men också en spännande titt in i framtiden. Förpackningar tenderar allt mer att bli produkter i sig själva och är dessutom ett mycket viktigt verktyg i kampen för att minska svälten i världen. Dessutom spelar förpackningar en stor roll i ansträngningarna med att minska matspillet i samhället. Förpackningar är en resurs, inte en resursslösare, och tvärtemot vad många tror så behöver vi fler förpackningar för att spara vår miljö och våra resurser.

Top Packaging Summit by Packbridge kommer detta år att fokusera på innovation, förpackningen i rollen som ett marknadsföringsverktyg, förpackningens möjligheter att begränsa livsmedelsspill samt teknologi och förpackningar.

Top Packaging Summit by Packbridge arrangerades första gången i Malmö och har därefter två år i rad varit i Lund. Årets arrangemang äger rum i Helsingborg, närmare bestämt på Sundspärlan, som har utsökta möjligheter att arrangera konferenser av denna storlek. Runt 300 personer från hela världen förväntas finnas på plats. Förra året deltog 24 nationaliteter. Utställningsdelen väntas locka närmare 50 företag.
(På bilden: Steve May Russe.) 
  

Familjen Helsingborg, där 11 medlemskommuner ingår, är sedan ett par år medlem i Packbridge och under dessa år har ett antal frukostmöten och workshops arrangerats i staden. Nu är det alltså också dags för Top Packaging Summit by Packbridge som rankas som den kanske största förpackningskonferensen i Europa.

”Vi i Familjen Helsingborg insåg tidigt det värde som Packbridge ger industrin och vi har genom medlemskapet själva fått en värdefull insikt i en för samhället viktig industri. Att Helsingborg nu står värd för Top Packaging Summit by Packbridge är vi mycket nöjda med”, kommenterar Jan Magnusson som är näringslivsutvecklare inom logistik.

Förpackningsindustrin sysselsätter drygt 19 000 personer i Sverige och omsätter 70 miljarder. Globalt ligger omsättningen på en bra bit 500 miljarder US dollar vilket gör den till en av de största industrierna i världen.

Frågor besvaras av:

Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge, per-stefan@packbridge.se,  040-611 96 91

Bo Wallteg, kommunikatör, bo@packbridge.se, 042 207166

Taggar:

Om oss

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010 för att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Ett samarbetsavtal är undertecknat med sydkoreanska Foodpolis, ett jättelikt forskningscentrum för livsmedel och förpackningar, och även nere i Centraleuropa är samarbeten på väg att byggas upp. Samarbetsavtal har även skrivits med China Packaging Federation. Top Packaging Summit by Packbridge är en årligen återkommande, internationell förpackningskonferens på toppnivå. www.packbridge.se

Media

Media

Snabbfakta

Den 22 och 23 oktober i år arrangeras Europas största förpackningskonferens, Top Packaging Summit by Packbridge I Helsingborg. Bakom konferensen, som vuxit till rekordstorlek på mycket kort tid. Runt 300 personer från hela världen förväntas finnas på plats och utställningsdelen väntas locka närmare 50 företag.
Twittra det här

Citat

Vi i Familjen Helsingborg insåg tidigt det värde som Packbridge ger industrin och vi har genom medlemskapet själva fått en värdefull insikt i en för samhället viktig industri. Att Helsingborg nu står värd för Top Packaging Summit by Packbridge är vi mycket nöjda med.
Jan Magnusson, näringslivsutvecklare inom logistik: