Så kan du prata med dina barn om droger

Report this content

 

Droger är vanligt förekommande i Sverige idag, inte minst bland unga. För att rusta vuxna med kunskap om föräldraskap och droger har Erik Leijonmarck, generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs, skrivit Droghandboken som släpps idag.

 

Hur pratar man om droger med sina barn? Och hur går snacket hos ungdomarna? Erik Leijonmarck har utbildat tusentals föräldrar och andra vuxna om narkotika. I Droghandboken samlar han röster från unga, föräldrar, socialarbetare, poliser och forskare. I boken ger han också konkreta verktyg som hjälper föräldrar att förebygga sina barns drogbruk och besvara vanliga argument om droger. 

Som generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs kommunicerar Erik Leijonmarck det senaste inom forskningen om förebyggande arbete och behandling av missbruk. Droghandboken är hans första bok.

 

 

Frida Johansson
Presskontakt
08-23 20 99
frida@pagina.se

Pagina

Pagina är sedan 1978 ett av Sveriges ledande förlag inom kategorierna mat, hälsa, management, självutveckling, populärvetenskap och barn/ungdom. Sedan 2016 har Pagina en ny struktur och organisation där fokus ligger lika mycket på tydligheten i idén och innehållet som i designen av boken och konceptet kring författaren. www.pagina.se

Media

Media