Gunnar Sjöberg ny delägare i Palantir

Scanias och Assa Abloys tidigare koncernskattechef Gunnar Sjöberg är ny delägare i Palantir. Han ingår i ledningsgruppen och kommer att arbeta med försäljning till stora svenska bolag. Gunnar Sjöberg menar att moderna skatteavdelningar digitaliseras i snabb takt och att system som Palantir är avgörande för att leverera rätt information till skattemyndigheter runtom i världen.

Gunnar Sjöberg, ny delägare i Palantir.

– Det krävs oerhört mycket information för att föda den informationen som myndigheterna vill ha. Det måste digitaliseras och göras med en bra process, säger Gunnar Sjöberg.

Med hans stora erfarenhet som koncernskattechef på globala bolag har Gunnar Sjöberg sett en utveckling där regleringarna inom skatteområdet bara ökar vilket innebär att myndigheterna kräver allt mer detaljerad skatteinformation. Det, menar han, är omöjligt att leverera med manuella processer.

– En skatteavdelning behöver ett system och process som löpande samlar in och strukturerar all information som myndigheterna idag kräver. När denna information väl finns så har skatteavdelningen också en fantastisk möjlighet att analysera all data utifrån bolagets perspektiv.  

– Tänk dig att koncernen har flera hundra dotterbolag i sin struktur – som dessutom ändras genom förvärv, likvidationer och avytringar – och ett antal processer kopplade till bolagen som behöver hanteras löpande. Då behövs ett system som löpande håller koll på exempelvis ägande, om bolaget är aktivt, vem om sitter i styrelsen, vilka som är firmatecknare samt en tydlig struktur i form av rapportörer för att samla in nödvändig information som behövs för att se till att processerna fungerar. Jag tror att digitaliseringen förändrar hela skattebranschen och där är Palantir helt rätt positionerade.

Som tidigare kund till Palantir har Gunnar Sjöberg sett vad som krävs för att en skatteavdelning i dag även ska kunna förse bolagsledningen med rätt beslutsunderlag.

– För att ge företagsledningen rätt råd om skatterisker, skatteredovisning eller hur en ny regel i ett land påverkar företagets effektiva skattesats krävs en automatiserad process som samlar och bearbetar information. Utan det är man blind, säger Gunnar Sjöberg.

För ytterligare information
Peter Öhling, vd Palantir, tel: +46 (0)72 51 29 197, peter.ohling@palantir.se 

Palantir erbjuder multinationella företag med komplexa krav på regelefterlevnad inom skatt och legal en molnbaserad plattform som strukturerar information på ett automatiserat och effektivt sätt. Bolaget startades 1989 och huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige. www.palantir.se

Om oss

Palantir Systems is now Blika. Blika’s platform and services help large multinational companies to manage head office data making sure compliance is guaranteed. The company was established in 1989 and is headquartered in Stockholm, Sweden. www.blika.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar