Delårsrapport 1, Januari-Juni 2018

Pallas Group AB publicerar härmed Halvårsrapport 1 för perioden 1 januari till 30 juni 2018.

Rapporten finns att ladda ned som bilaga till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 
Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 Augusti 2018 kl.08:30 CET.


 
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551


Taggar: