Göteborgs Tingsrätt har godkänt Pallas Group AB konkursansökan (mål nr K 16138–19 / 16142–19)

Report this content

Göteborgs Tingsrätt har nu utsett Advokat Mona Jonasson på Advokatfirman Glimstedt AB i Göteborg till förvaltare för både Pallas Group AB och Pallas Shipping AB och frågor beträffande bolaget hänvisas i fortsättningen till förvaltaren på nedanstående angivna adress.

Advokatfirman Glimstedt AB
Att: Mona Jonasson

Box 2259
403 14 Göteborg
 

Tel: +46 31 710 40 00
 

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq North Growth Market. Antalet aktieägare är cirka 700 stycken.
Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

Fiskebäck i oktober 2019

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 1030 CET.
 
För ytterligare information kontakta Koncernchef Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: +46(0) 31 12 00 56

 
 

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq North Growth Market den 7 juli 2010 och har cirka 700 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Dokument & länkar