KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Report this content

Aktieägarna i Pallas Group AB (publ) har den 26e augusti 2019 genomfört en extra bolagsstämma på bolagets kontor med adress Hälleflundregatan 12 i Fiskebäck.

Stämman beslutade att välja Jesper Starander, Per Wåhlin och Glenn Renhult som nya styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.

På direkt efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Glenn Renhult till styrelseordförande och Jesper Starander till VD.
   

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander jesper.starander@sesab.net

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550


Taggar:

Dokument & länkar