NYA SYSSELSÄTTNINGSAVTAL FÖR FARTYGEN

Report this content

Pallas Group har via sina båda dotterbolag i dag ingått sysselsättningsavtal med Bunker One Sweden AB för sina båda bunkerfartyg MT Pallas och MT Pallas Glory.

MT Pallas
Sysselsättningsavtalet är ett så kallat ”timecharteravtal” och är ingått med nuvarande oljebolag Bunker One Sweden AB (fd Topoil AB). Avtalet löper från och med idag fram till och med 30e november 2020.

Bunker One Sweden AB har även en option till att förlänga avtalet med ytterligare max 6 månader från och med när första perioden löper ut 30e november 2020.

Avtalet är ingått på marknadsmässiga villkor och dygnsersättning (TC-rate).

MT Pallas Glory
Sysselsättningsavtalet är också här ett så kallat ”timecharteravtal” och är ingått med Bunker One Sweden AB (fd Topoil AB).

Avtalet börjar att gälla från och med när nuvarande avtal med Unioil Supply AS löper ut i maj.

Avtalsperioden är 19 månader från och leveransdagen och Bunker One har även här en option på att förlänga avtalet med 6 månader from och med att den första perioden på 19 månader löpt ut.

Avtalet är ingått på marknadsmässiga villkor och dygnsersättning (TC-rate).

” Vi är mycket stolta och glada här på Pallas över att ingått dessa långa avtal som tryggar företagets framtid en längre tid framöver. Bunker One och Pallas har jobbat tillsammans i många år nu och vi på Pallas ser dessa nya avtal som ett bevis på att vår kund Bunker One är nöjd med våra tjänster genom fartygen Pallas och Pallas Glory”

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 1930 CET.

…………………………………………………………………………………….
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Dokument & länkar