NYEMISSIONEN I PALLAS GROUP FULLTECKNAD

Nyemissionen i Pallas Group blev fulltecknad. Nyemissionen omfattar en nyteckning av 8,100,000 aktier och tillför bolaget 8,748,000 kr före emissionskostnader.

Emissionen syftar främst till att ge Pallas Group bättre soliditet och kassalikviditet.

Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17,250,000 st., inklusive den nyemission om 1,050,000 B-aktier som vid den extra bolagsstämman 2012-06-14 riktades till Edshultshall Holding AB. Det totala antalet aktieägare i bolaget är ca 1200 st.

Aktieinvest Fondkommission var finansiell rådgivare till Pallas Group i emissionen.

Fredrik Johansson
VD

…………………………………………………………………………………….
För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel: 031-13 50 28Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera

Dokument & länkar