Pallas Group – Kallelse till Årsstämma.

Härmed kallas Ni till årsstämma i Pallas Group AB(publ). Årsstämman kommer att äga rum den 29 juni 2017, Kl 08:00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Hela kallelsen finns att läsa på www.pallasgroup.se fr.o.m den 1 juni 2017.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel: 031-135028

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Pallas Group ägs till majoriteten av Smart Energy Sweden Group AB som också hyr fartygen i längre sysselsättningsavtal. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

Prenumerera

Dokument & länkar