Pallas Group AB (publ) uppfyller förnärvarande inte likviditetskraven på Nasdaq North Growth Market

Report this content

Nasdaq North Growth Market har idag meddelat bolaget att man inte uppfyller likviditetskraven för en notering och att en avnoteringsprocess har inletts genom ett administrativt beslut av börsen. Detta innebär att börsen kommer inom två veckor tillställa bolaget ett anmärkningspåstående som bolaget då har möjlighet att yttra sig över inom två veckor Därefter kommer Börsen att fatta sitt beslut om bolaget får fortsätta vara noterat eller ska avnoteras från börsen.

Styrelsen och dess nya ledning har igår den 30/9 - 2019 genomfört ett flertal åtgärder för att säkerställa likviditeten i aktien och öka antalet kvalificerade aktieägare i bolaget samt även tecknat ett avtal att ha en likviditetsgarant i form av Mangold Fondkommission AB för att förbättra och öka aktiehandeln i bolagets aktie.

Med bakgrund av ovanstående så vill Bolaget lämna följande kommentarer:

Bolaget har tagit till sig börsens synpunkter och vi har en full förståelse till deras beslut då aktiehandeln i bolaget är idag ytterst begränsad och har varit så under en längre tid. Bolaget kommer under de närmaste veckorna i samråd med sin huvudägare Smart Energy Sweden Group AB (publ) att genomföra ett flertal förbättringsåtgärder för att säkerställa att bolaget kommer uppfylla börsens noteringskrav i fortsättning, säger, Glenn Renhult, styrelseordförande i Pallas Group AB (publ).

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq North Growth Market. Antalet aktieägare är cirka 700 st. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.
 

Fiskebäck i oktober 2019
…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta För ytterligare information kontakta
   
Koncernchef Jesper Starander  Styrelseordförande Glenn Renhult
jesper.starander@sesab.net glenn.renhult@capital-conquest.se
Tfn: +46(0) 31 13 50 28 Tfn: +46(0) 70 253 72 96

  

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 1700 CET.

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq North Growth Market den 7 juli 2010 och har cirka 700 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Dokument & länkar