PALLAS TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING OM BYGGNATION AV NYTT FARTYG

Pallas Group har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Akdeniz Shipyard om byggnation av ett nytt tankfartyg enligt det nya fartygskoncept som Pallas har utvecklat.
Pallas och Akdeniz har som mål att skriva kontrakt under hösten 2012. Leverans av fartyget kan i såfall ske under hösten 2013.

Fartyget kommer att bli en vidareutveckling av M/T Pallas som Pallas Shipping byggde vid Akdeniz Shipyard 2011.
Mycket fokus kommer att läggas på att skapa ett framtidens tankfartyg som skall ha en minimal påverkan på miljön samt vara väl anpassat för att kunna utföra bunkringsoperationer på ett säkert sätt.

För mer information om fartyget besök gärna rederiets hemsida, www.pallasgroup.se .

Fredrik Johansson
VD

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera

Dokument & länkar