RÄTTELSE: PUBLICERING AV KONCERNÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Report this content

Rättelsen avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Pallas Group AB (publ) publicerar härmed sin koncernårsredovisning inkl. revisionsberättelse gällande räkenskapsåret 2018.

Koncernredovisningen samt revisionsberättelsen är bifogad i detta pressmeddelande och finns också tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida.

 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2019 kl 2130 CET.

 
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Taggar: