Tf. VD utsedd till ordinarie VD - Rättelse, felaktig hänvisning till MAR

Report this content

Vid tidigare utsänt PM idag kl 1345 från bolaget gjordes en felaktig hänvising till MAR samt att kontaktinfon till Certified Advisor var utelämnat.

Styrelsen har idag utsett tf. VD Peter Persson till ordinarie VD för bolaget. Peter Persson har arbetat som Maritime Manager i ca 10 år i Bolaget och har god kännedom om verksamheten. Peter är utbildad sjökapten och har tidigare bedrivit egna verksamheter inom sjöfartsbranschen innan han anslöt och började arbeta hos Pallas Group.
  

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se
   

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550. E-post:
ca@mangold.se

Taggar:

Dokument & länkar