Palm & Partners förvärvar A-Search AB

Vid årsskiftet förvärvar Palm & Partners Stockholmsbaserade A-Search AB med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Search arbetar med executive search och rekryterar årligen ett hundratal chefer och specialister till sina kunder. Förvärvet av A-Search adderar tjänsten executive search till Palm & Partners tjänster bemanning, rekrytering samt omställning. 

Palm & Partners är ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag med moderna arbetsmetoder och starka nätverk. Palm & Partners arbetar för långsiktiga resultatet för våra kunder, stort engagemang för våra medarbetare och rätt arbetsmodell anpassat för din marknad. Verksamheten bedrivs från kontor på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Helsingborg, Värnamo och Karlskrona. Palm & Partners med sina runt 750 medarbetare bemannar dagligen hundratalet kunder.

A-Search rekryterar nyckelpersoner som chefer och kvalificerade specialister till företag i ett stort antal branscher. Metoden är executive search och målsättningen är att finna de kandidater som allra bäst kan bidra till kundens framgång. Bolaget har funnits sedan 1991 och har sedan dess utfört ett stort antal rekryteringar i olika branscher och företag. A-Search ingår i det internationella rekryteringsnätverket Taplow Group.

För ytterligare frågor:

Johnny Gunnarsson
VD Palm & Partners
0702-49 71 96
johnny.gunnarsson@palmpartners.se

Erik Dreborg
VD A-Search
0707-64 66 26
erik.dreborg@asearch.se

Sedan 1978 har Palm & Partners jobbat med kvalificerade HR-frågor.
Främst med fokus på långsiktiga engagemang i anställda
och kunder. Idag är de ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag,
med moderna metoder och starka nätverk. Palm
& Partners är ett auktoriserat bemanningsföretag, deras
verksamhet är ISO-certifierad i miljö, arbetsmiljö och inom
kvalitet. De erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering,
omställning samt team- och ledarutveckling.

Taggar:

Dokument & länkar