Panasonic Aircon börjar sälja värmepumpar direkt till butiksledet

Panasonic Aircon kommer från och med augusti 2012 att börja sälja värmepumpar i den växande försäljningskanalen Retail i egen regi i Sverige. Detta genomförs bland annat för att stärka erbjudandet till återförsäljarna och underlätta för företagets kunder. Utöver försäljning kommer man också att hantera support- och garantiärenden mot både slutkund och Retail.

Många fördelar för Retail och slutkunder

Panasonic Aircon har tillsatt en rikstäckande säljorganisation som har en heltäckande geografisk spridning för att garantera en tät dialog och hög besöksfrekvens hos samtliga nuvarande och potentiella nya kundföretag. Panasonic kommer även att erbjuda ett bredare och mer attraktivt sortiment där Retailkedjorna själva kan anpassa sitt sortiment utifrån vad deras kunder efterfrågar. Den nya organisationen innebär också flera andra fördelar för butikerna: snabbare beslutsvägar, ett stort utbud av kreativa kampanjer och en tydlig avsändare med en enhetlig linje.

– Den nya organisationen ska hjälpa oss att öka våra marknadsandelar ytterligare. Genom att ta ett rikstäckande grepp har vi nu stärkt vår säljorganisation, satt upp en redan väl etablerad service- och supportorganisation och sett till att handeln kan förse sina kunder med rätt produkter. Den nya organisationen kommer att medföra en klar förbättring för både handeln och våra slutkonsumenter, säger Toru Takami, Country Manager för Norden på Panasonic Aircon.

För att på bästa sätt hantera den viktiga support- och eftermarknaden har Panasonic kontrakterat en extern installatörs-/servicepartner som täcker hela landet. Förutom att ge support direkt till slutkund kommer installatörs-/servicepartnern att erbjuda fasta priser på installation, butikssupport, service- och garantihantering.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Håkansson, Panasonic Home Appliance Air Conditioning Europe, 070 689 83 59,
anders.hakansson@eu.panasonic.com

Om Panasonic
Panasonic Corporation är en av de världsledande tillverkarna av tekniska konsument-, affärs- och industriprodukter. Företaget omsatte totalt c:a 550 miljarder SEK under det senaste verksamhetsåret. Huvudkontoret har sitt säte i Osaka, Japan och företaget är bland annat noterat på börsen i Tokyo, Osaka, Nagoya och New York (NYSE).  Panasonic Nordic är en filial till Panasonic Europe och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den nordiska filialen omsätter över 2,5 miljarder SEK per år. I Norden marknadsförs företrädesvis produktgrupperna Audio/video, Hifi, värmepumpar, kontorsprodukter, telekommunikation, hushållsprodukter, batterier, professionell broadcast-utrustning samt elektroniska komponenter. För mer information om företaget och varumärket Panasonic besök vår hemsida www.panasonic.se

Taggar:

Om oss

Panasonic Corporation är en av de världsledande tillverkarna av tekniska konsument-, affärs- och industriprodukter. Företagets konsoliderade netto omsättning under det senaste verksamhetsåret som slutade 31 mars 2011 var c:a 79 miljarder EUR. Bolagets huvudkontor har sitt säte i Osaka, Japan och är bland annat noterat på börsen i Tokyo, Osaka, Nagoya, New York (NYSE:PC). Panasonic Nordic AB är ett helägt dotterföretag som har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det nordiska bolaget omsätter över 2,5 miljarder SEK per år och har mer än 100 anställda. I Norden marknadsförs företrädesvis produktgrupperna Audio/video, Hifi, kontorsprodukter, telekommunikation, värmepumpar, hushållsprodukter, batterier, professionell broadcast-utrustning samt elektriska komponenter. För mer information om företaget och varumärket Panasonic besök vår hemsida www.panasonic.se

Media

Media

Dokument & länkar