Inbjudan till presentation av Pandox AB:s delårsrapport januari-juni 2020

Pandox AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari—juni 2020 den 15 juli 2020 kl. 07:00 CEST, med efterföljande webbsänd telefonkonferens kl. 09:00 CEST. Presentationen innehåller också en extern genomgång av hotellmarknaden.

Hållpunkter (CEST)

07:00 – Delårsrapporten publiceras via Cision och www.pandox.se
08:00 – Presentationsmaterial publiceras på www.pandox.se
09:00 – 10:00 – Webbsänd telefonkonferens med följande innehåll:

  • Delårsrapport och affärsläge – Anders Nissen CEO, Liia Nõu CFO
  • Hotellmarknaden –Robin Rossmann, Managing Director International STR,
    Johan Johander, Partner and Head of Research, Benchmarking Alliance

För att följa webbsändningen, gå till https://edge.media-server.com/mmc/p/iduduai4.

För att delta per telefon, vänligen ring in på något av nedanstående telefonnummer i god tid före konferensstart.

Standard International: +44 (0) 2071 928 338
SE LocalCall: +46 (0) 856 618 467
SE Tollfree: +46 (0) 200 125 160
UK LocalCall: +44 (0) 844 481 9752
UK Tollfree: +44 (0) 800 279 6619
US LocalCall: +1 646 741 3167
Conference ID: 9443567

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020, kl. 10:00 CEST.

 
Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar