Pandox AB (publ): kommentar avseende publicerad årsredovisning för 2020

Report this content

Det har noterats att vissa sidor har hamnat i fel ordning i svensk årsredovisning för 2020 som offentliggjordes och publicerades den 17 mars 2021. För att underlätta läsningen bifogas en uppdaterad årsredovisning till detta pressmeddelande och samma version finns även tillgänglig på Pandox webbplats.

  

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 17:45 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Taggar: