Pandox utvärderar en notering på Nasdaq Stockholm

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Hotellfastighetsbolaget Pandox utvärderar en notering av företagets aktier på Nasdaq Stockholm. Om förutsättningarna bedöms som rätta kan en notering komma att ske under 2015.

Pandox har en framgångsrik historia både på och utanför börsen. Pandox ägs sedan 2004 av de norska företagen Eiendomsspar AS, CGS Holding AB (ursprungligen Sundt AS) och Helene Sundt AS (ursprungligen Sundt AS) då de tillsammans köpte ut bolaget från Stockholmsbörsen. Under deras ägarskap och med hjälp av Pandox medarbetare har marknadsvärdet på Pandox fastighetsportfölj ökat från cirka 6 miljarder svenska kronor till ungefär 27 miljarder kronor vid utgången av 2014. Pandox har under de här åren utvecklats till ett av de ledande företagen på marknaden för hotell och hotellfastigheter i Europa.

”Tillväxtstrategin och värdetillväxten har tillsammans med timingen gjort Pandox till en mycket god investering. Den skickliga ledningen och de hängivna anställda i Pandox har varit starkt bidragande i byggandet av detta förstklassiga bolag”, säger Christian Ringnes, styrelseordförande i Pandox.

Pandox har en väl beprövad affärsmodell och ägarna ser goda förutsättningar att utveckla Pandox portfölj ytterligare och därmed skapa lönsam tillväxt på den fortfarande fragmentariska hotellmarknaden i Europa.

Om vi bestämmer oss för att gå vidare med en börsnotering ser vi fram emot att erbjuda nya aktieägare möjligheten att ta del av den fortsatta värdetillväxten i Pandox. Även om vår andel av ägandet i bolaget kommer att minska är det nuvarande ägares avsikt att kvarstå som långsiktiga aktieägare”, säger Christian Ringnes.

Pandox bildades 1995, då med enbart 18 hotellfastigheter i portföljen. Sedan dess har bolaget utvecklat verksamheten till att omfatta tre affärsområden: hotellfastigheter, hotelldrift och hotellförvaltning. Riskerna sprids såväl geografiskt som intäktsmässigt och med en robust affärsmodell har Pandox lyckats hantera effekterna av såväl IT-bubbla som finanskris.

“Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i form av tillväxt och ökat kassaflöde. Vår strategi att förvärva underpresterande hotell med attraktiva lägen och därefter utveckla dem till sin fulla potential fortsätter att var en mycket lönsam affär. En börsnotering och en återkomst för bolaget till Stockholmsbörsen skulle innebära ytterligare en milstolpe i Pandox snart 20-åriga historia”, säger Anders Nissen, vd för Pandox

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes
Ordförande
+47 (0)90 59 91 21
cr@eiendomsspar.no

Anders Nissen
VD, Pandox AB
+46 (0)70 846 02 02
anders.nissen@pandox.se

Thomas Backteman
Investor Relations
+46 (0)70 831 11 66

Pandox är en av de ledande aktörerna på den europeiska hotellmarknaden. Bolaget bedriver sin verksamhet inom tre områden; hotellfastigheter, hotelldrift och förvaltning. Sammantaget omfattar Pandox verksamhet 114 hotell med totalt 24 000 rum. Verksamheten bedrivs i 9 länder; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Belgien, Schweiz, Kanada och på Bahamas. Hotellen drivs via olika avtalsformer och marknadsförs genom 16 välkända hotellvarumärken som exempelvis Scandic, InterContinental, Hilton, Hyatt, Crowne Plaza, Holiday Inn, Radisson Blu, Clarion, Comfort, Quality och First. Pandox har även skapat ett antal oberoende hotellvarumärken som t ex The Hotel Brussels, Hotel Bloom!, Hotel Berlin, Berlin och Urban House Copenhagen.

Pandox Hotellfastigheter omfattar bolagets helägda fastighetsportfölj bestående av 104 hotellfastigheter med totalt 22 000 rum samt ett kongresscenter.
Pandox Operations
är bolagets egna hotelldriftsbolag som driver både bolagets egna och externt ägda hotellfastigheter. Verksamheten omfattar 17 hotell i 7 länder med totalt 5 300 rum och 1 600 anställda.
Pandox Asset Management förvaltar hotellfastigheter för andra ägares räkning. Uppdraget omfattar 8 hotellfastigheter med 1 500 rum.

Pandox bildades 1995 och ägs av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS.

Prenumerera

Dokument & länkar