Kompetensbristen överdriven, man måste tänka nytt istället

I Sverige behövs 70 000 nya programmerare år 2022, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Trots den allmänna uppfattningen om att vi står inför en svår kompetenskris, menar Oscar Rydman att slutsatserna vilar på flera felaktiga antaganden.

Arbetsgivare måste bredda sina sökområden

- Det är klart om alla programmerare ska bo centralt i någon av våra tre storstäder då är det klart att vi kommer ha en enorm brist. Men precis som man kan tänka att man ska gå globalt med kundanskaffning borde man göra samma med kompetensförsörjningen. Alla måste inte bo i Stockholm, din nästa anställda borde arbeta på distans.

Digitalisering öppnar nu fönstret till en internationell arbetsmarknad

- Med den moderna teknik vi har idag kan man ha medarbetare på en skärm ett klick bort, men arbetande på en plats 20 mil eller 2000 mil bort. Alla programmerare måste inte bo centralt i Stockholm eller Göteborg som många traditionella arbetsgivare tänker. Tekniken och internettillgången även i Emerging Markets öppnar nu upp för en värld av möjligheter för svenska bolag. Vi har rekryterat de allra flesta av våra programmerare i Vietnam, en fantastisk marknad för spetskompetens.

Distansarbete allt vanligare som kompetensförsörjningsstrategi

- Det är slående hur många jag pratar med som redan har etablerat en lösning för distansarbete. Distansarbete (engelska Remote) innebär till skillnad från Outsourcing att man under anställningsliknande former anlitar individer med spetskompetens på annan plats än den vanliga arbetsplatsen. För att hantera de många kontakterna och säkerställa kvalitet används oftast talangförmedlingar som Pangara är ett exempel på. Distanslösningen ska sättas i kontrast till Outsourcing som oftast helt delegerade enklare arbetsuppgifter till externa företag. Syftet var oftast att sänka kostnader. Med den snäva kostnadsbilden följde också oftast låg kvalitet i leverans samt dålig kundupplevelse.   

Exempel: 

Stripe lanserar distansarbete som del av sin kompetensförsörjningsstrategi.

Tierps kommun meddelar också att de kommer satsa på denna lösning.

Kompetensbristen: man måste bredda upptagningsområdet och vara relevant som arbetsgivare

- Hur svår kompetensbristen egentligen är beror helt och hållet på var man söker och hur man väljer att definiera den moderna arbetsplatsen. Inom offentlig sektor klagar arbetsgivarna på att det finns alldeles för få sjuksköterskor och lärare, samtidigt som det är en massflykt till bemanningsbolag från redan anställda som man i nästa steg anställer på löpande band. Då finns det ju ändå sjuksköterskor, men det är anställningsformen och lojaliteten till arbetsgivarna som egentligen skaver. Inom privat sektor klagar man på ett liknande sätt på brist på IT-kompetens samtidigt som man har en väldigt begränsad bild av var man ska söka eller hur man designar sitt erbjudande.

Pangara har identifierat och rekryterat ett nätverk av egenanställda programmerare i Sydostasien och Europa. Företagskunder vänder sig till Pangara för att etablera team med spetskompetens som del av sin kompetensförsörjningsstrategi.

Oscar Rydman

VD, Pangara

Prenumerera