Aktietransaktion i Panion

I dag har forskarna och grundarna till CombiGene och Panion enats om följande affär.

Lars Thunberg säljer 200 00 aktier i Panion, köpare är Merab Kokaia samt David Woldbye som köper 100 000 aktier var. Före transaktionen ägde Lars Thunberg 3 000 000 aktier i Panion dvs 18,5 % av röster och kapital, efter transaktionen äger Lars Thunberg 2 800 000 aktier i Panion, dvs 17,3 % av röster och kapital.

Merab Kokai ägde 405 575 aktier före transaktionen, dvs 2,5 % av röster och kapital, efter transaktionen äger Merab Kokaia 504 575 aktier, dvs 3,1 % av röster och kapital.

David Woldbye ägde 216 000 aktier före transaktionen, dvs 1,3 % av röster och kapital, efter transaktionen äger David Woldbye ägde 316 000 aktier, dvs 1,9 % av röster och kapital.

Aktierna är sålda med förbehåll om ”lock-in” dvs aktierna får ej säljas under de kommande 12 månaderna.

“Jag tycker det glädjande att grundarna och forskarna tar steget i att öka sitt innehav och visar sitt engagemang för Panion.”

Lars Thunberg, Styrelseordförande

“Vi har följt utvecklingen i Panion och inser potentialen i företaget varvid vi tycker det var intressant att komma in i företaget på dagens nivå. Panion kommer ha sin produkt klar och lanserad något år före CombiGene vilket innebär att Panion kommer ha en produkt på marknaden i inledningen av 2020.”

Merab Kokaia och David Woldbye, Vetenskapliga grundare, CombiGene AB 

 For further information, please contact: 

Anja E. H. Holm, CEO     |     + 45-22 94 66 00 

anja.holm@panion-animalhealth.com 

Developing animal health – In Panion, we want to improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases. We are convinced that gene therapy has promising prospects. Our aim is to develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, based on CombiGene AB’s technology and platform. Panion Animal Health AB is listed at AktieTorget. 

Panion Animal Health AB 

Frykholmsgatan 11, 281 31 Hässleholm, Sweden 

info@panion-animalhealth.com 

linkedin.com/company/panion-animalhealth       

  twitter.com/panionanihealth panion-animalhealth.com/newsletter 

panion-animalhealth.com

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar